ANA SAYFA
7 Ekim 2015 Çarşamba  
Eğitim Öğretim Ders İçerikleri Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon Bölümü
Ders İçerikleri

I. Yarı Yıl (Güz Dönemi)


BER 101 Spor ve Rekreasyona Giriş ( 2 0 2 )

Spor bilimlerinin ortaya çıkışı, farklı alanların birleşerek Spor bilimlerini oluşturmasının tarihsel gelişimi, sporun felsefik temelleri, spor felsefesine bağlı olarak değişen meslek anlayışları ve spor bilimlerinin geleceği gibi konular ele alınmaktadır

BER 103 Serbest Zaman Sosyolojisi ( 2 0 2 )

Serbest zamanın tanımı, birey ve toplum açısından önemi, üretim ve tüketim bağlamında serbest zamanın oluşumu, tarihsel süreç içerisinde gelişimi, toplumların kültürel yapılarına ve toplum içindeki farklı sosyo-kültürel yapılara göre geçmişten günümüze serbest zamanın değerlendirilmesi, eğlence kültürü, popüler kültür ve serbest zaman ilişkisi, toplumumuzda konularına yer verilmektedir.

BER 105 Rekreasyon Yönetimi I ( 2 0 2 )

Yönetim ilkeleri ve rekreasyonel bir organizasyonun düzenlenmesi sırasında gerekli olan yönetim süreçlerinin öğrenimi ve öğretimi ile ülkemizde rekreasyonla ilgili bulunan kuruluşların görev alanları ve mevcut uygulamaları konuları incelenir.

BER 107 Spor Tarihi ve Felsefesi ( 2 0 2 )

Dünya ve Türkiye tarihinde sporun yerini felsefik açıdan incelenmesini ve olimpizm anlayışının geliştirilmesi ve olimpizm konularını içerir.

BER 109 Atletizm ( 0 3 1 )

Atletizmle ilgili genel kuramsal bilgilerin temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır.

BER 111 Basketbol ( 0 3 1 )

Basketbol ile ilgili genel kuramsal bilgilerin temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır.

BER 113 Cimnastik ( 0 3 1 )

Cimnastik ile ilgili genel kuramsal bilgilerin temel beceri ve tekniklerin öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır.

BER 115 Seçmeli Sporlar I (BER 115 Atıcılık) ( 0 3 1 )

Atıcılık sporu ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin öğretimi konuları ele alınmaktadır.


BER 115 Seçmeli Sporlar I (BER 125 Halk Dansları) ( 0 3 1 )

Yaşayan ve geçmişte kalan ulusal danslarımızın tanıtımı ve bunlara ait temel becerilerin ve düzenlemelerin öğretimi yapılmaktadır.

BER 115 Seçmeli Sporlar I (BER 135 Vücut Geliştirme) ( 0 3 1 )

Günümüzde yaygın olarak sağlık ve estetik için kullanılan vücut geliştirmeye yönelik genel bilgilendirme ve uygulamada kullanılan tekniklerle yöntemlerine ilişkin konular ele alınmaktadır.

BER 115 Seçmeli Sporlar I (BER 145 Bocca) ( 0 3 1 )

Bocca sporu ile ilgili genel kuramsal bilgilerin aktarımı, temel beceri ve tekniklerin öğretimi konuları ele alınmaktadır.

TD 101 Türk Dili I ( 2 0 2 )

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretler, yazıda plan, tema, bakış açısı, yapıcı fikirler, paragraf yazımı, kompozisyon çatısı, not alma, özetleme yöntem ve teknikleri.

YD 101 Yabancı Dil I ( 3 0 3 )

İngilizce seviyeye uygun metinler üzerinde okuma çalışmaları yapma, yazılı sözlü anlatım, dil bilgisi imla egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içerisinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal toplumsal bir olayı anlatma.

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri ( 2 2 3 )

Bilgisayar mantığı, programların öğrenilmesi, rekreasyon alanında kullanımı konuları yer alır.


II. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)


BER 102 Fonksiyonel Anatomi ( 2 2 3 )
Baş, boyun ve gövde, üst ve alt ekstremitelerdeki hareketler ile bu hareketlere katılan kaslar, belli başlı spor dallarında temel hareketler ve bu hareketlere katılan kasların öğrenimi ve öğretimini kapsamaktadır. Anatomik terimler ve kavramlar, eksen ve düzlemler, hareket sistemi yapıları ile eklem hareketlerinin öğrenimi konularını içerir.

BER 104 İstatistik ( 2 0 2 )
Araştırma tekniklerine uygun olarak spor bilimlerinde kullanılacak temel istatistik bilgiler, istatistik hesaplamalar ve bilgisayar kullanarak uygulama konularına yer verilmektedir.

BER 106 Rekreasyon ( 1 3 2 )
Rekreasyon faaliyetlerin sınıflaması yapılarak turizm, çevre, sanat ve spor gibi alanlarla olan ilişkileri incelenir. Rekreasyonel faaliyetlerde liderlik, liderin görevleri ve liderlik davranışları konularının öğretimi hedeflenir.

BER 108 Egzersiz ve Spor Psikolojisi ( 2 0 2 )
İnsanların neden egzersiz yaptıkları, egzersizin psişik etkileri, bu edinilen davranışın devamı, fitnes danışmanlığı, grup dinamiği ve liderliği ile özel gruplara egzersiz konularını ele alır.

BER 110 İlk Yardım ( 1 2 2 ) Sporcularda rastlanacak ivedi sorunların çözümünde ve yaşamsal öneme sahip durumlarda etkili ilk yardım yöntemleri, ilk yardımın temel ilkeleri ile solunum ve dolaşım sistemlerine ait ilk yardım prensiplerinin nasıl uygulanacağının öğretimini kapsamaktadır.
BER 112 Voleybol ( 0 3 1 ) 1
Voleybol ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 114 Yüzme I ( 0 3 1 )
Yüzme ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 116 Step-Aerobik I ( 0 3 1 )
Step-Aerobik ile ilgili temel teknik ve becerilerin öğrenimi ile hareketsizlik ve stresin giderilmesi için gerekli olan alıştırmaların müzik ve bir sistem içerisinde öğretimi yapılmaktadır.

BER 118 Seçmeli Sporlar II (BER 118 Badminton) ( 0 3 1 )
Badminton ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 118 Seçmeli Sporlar II (BER 128 Bisiklet) ( 0 3 1 )
Bisiklet ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 118 Seçmeli Sporlar II (BER 138 Golf) ( 0 3 1 )
Golf ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 118 Seçmeli Sporlar II (BER 148 Su Cimnastiği ve Fitness) ( 0 3 1 )
Su cimnastiği ve suda yapılan fitness ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

TD 102 Türk Dili II ( 2 0 2 )
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, anlama teknikleri, okuduğunu anlama çeşitli okuma teknikleri ve becerileri.

YD 102 Yabancı Dil II ( 3 0 3 )
İngilizce seviyeye uygun metinler üzerinde okuma çalışmaları yapma, yazılı sözlü anlatım, dil bilgisi imla egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içerisinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal toplumsal bir olayı anlatma.

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri ( 2 2 3 )
Bilgisayar mantığı, programların öğrenilmesi, rekreasyon alanında kullanımı konuları yer alır.

III. Yarı Yıl (Güz Dönemi)

BER 201 Araştırma Teknikleri ( 2 0 2 )
Bilim ve bilim felsefesi üzerinde durulur. Araştırma süreçleri problemi saptama, denence oluşturma, evren, örneklem, belirleme, araştırma deseni oluşturma, veri toplama, Toplanan verilerin analizi, bulgular, değerlendirme, sonuca gitme ve raporlaştırma üzerinde durulur.

BER 203 Rekreasyon Yönetimi II ( 2 0 2 )
Rekreasyon liderlerinin ilgili mevzuatlar karşısında yetki, görev ve sorumluluklarının öğretimi ile Dünya'da ve Türkiye'de rekreasyonla ilgili kuruluşların kuruluş amaçları ve devlet politikaları içinde rekreasyonun yeri ve önemi konularının öğrenimi ve öğretimi hedeflenir.

BER 205 Fiziksel Aktivite ve Beslenme ( 2 0 2 )
Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık ve performans üzerine etkileriyle fiziksel aktivitenin beslenmeyle ilişkisini kapsamaktadır.

BER 207 İletişim ve Halkla İlişkiler ( 2 0 2 )
İletişimin tanımı, süreçleri, iletişim biçimleri, tarihsel süreçte iletişim yöntemleri, iletişimin bireysel ve toplumsal boyutu, kitle hedef kitle, simge boyutunda, reklam ve propagandanın önemi, etkili tanıtımda bu araçların işlevi, kamuoyu oluşturma teknikleri, güzel konuşma ve yazmanın etkileme gücü, bir kurumda halkla ilişkilerin örgütlenme konuları incelenir.

BER 209 Yüzme II ( 0 3 1 )
Can kurtarma, hayatta kalma ve ilk yardıma yönelik kuramsal bilgilerin aktarımı, temel teknik ve becerilerin öğrenimi ve öğretimi konularını ele alınmaktadır.

BER 211 Step-Aerobik II ( 0 3 1 )
Step-Aerobik hareketlerinin öğrenimi ile çeşitli yaş gruplarına yönelik uygulamaların belirli bir sistem içinde ele alınıp öğretimi konularına yer verilmektedir. Bununla beraber grup uygulamaları dans, estetik ve ritim çalışmaları çeşitli müzik uygulamalarına uygulanmaktadır.

BER 213 Kayak I ( 0 3 1 )
Kayak sporuna giriş ve tarihçe, araç-gereç seçimi, temel kayma ve durma teknikleri, "Alp disiplini" branşlarına yönelik teknik ve alıştırmalar, "Kar sabanı" dönüş tekniği, kayak sporunda "Taşıma sistemleri" ve kullanım teknikleri, "Basit dönüş" teknik ve uygulamaları.

BER 215 Egzersiz Fizyolojisi ( 2 0 2 )
Egzersize solunumsal, dolaşımsal ve hormonsal uyumlar, antrenmanın fizyolojik temelleri, beslenmenin performansla ilişkisi, farklı ortamlarda egzersiz(sıcak-soğuk-yüksek ve alçak basınçlı) teorik olarak, ergometri, ergospirometri, maksimal oksijen tüketimi hesaplanması, yüksek şiddette egzersizde güç çıkışı, diyet analiz labaratuvar çalışması olarak aktarılmaktadır.

BER 217 Seçmeli Sporlar III (BER 217 Dalgıçlık I) ( 0 3 1 )
Sualtı etkinlikleri için gerekli olan becer, psiko-fizyolojik ilkeler ve araç gereçlerin kullanımının öğretimi ele alınmaktadır.

BER 217 Seçmeli Sporlar III (BER 227 Masa Tenisi) ( 0 3 1 )
Masa Tenisi ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 217 Seçmeli Sporlar III (BER 237 Buz Pateni) ( 0 3 1 )
Artistik buz pateni ile buz dansıyla ilgili genel bilgilendirme ve kullanılan temel beceri ve tekniklerin öğretimi yapılmaktadır.

BER 217 Seçmeli Sporlar III (BER 247 Mücadele Sporları) ( 0 3 1 )
Mücadele sporlarının (Taekwondo, Karate, Judo, Güreş, vb.) tarihçesi, bu spor dallarıyla ilgili teknik ve taktik becerilerin öğretimi ele alınmaktadır.
BER 217 Seçmeli Sporlar III (BER 257 Bowling) ( 0 3 1 )
Bowling sporunun çeşitli oynanış şekilleri ile bunlara ait araç-gereç, kural bilgisi ve teknik öğretimi konuları incelenmektedir.

YD 201 Yazma Becerileri ( 3 0 3 )
İngilizce, seviyeye uygun metin yazma çalışmaları yapma, yazılı sözlü anlatım, dil bilgisi imla egzersizleri, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri cümle içerisinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, basit aritmetik işlem kavramları, mektup yazma, doğal toplumsal bir olayı yazarak anlatma.

Aİ 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ( 2 0 2 )
Dünya savaşı ve öncesi gelişmeler, işgaller ve bunlara karşı geliştirilen milli kuvvet hareketi, ilk mukavemet, milli birlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, doğu ve batı cephelerinde savaşlar, Büyük Taarruz, Lozan antlaşması, Cumhuriyetin kurulması, halifeliğin ve saltanatın kaldırılması ile ilk anayasa ve inkılaplar.

ENF 200 Temel Bilgisayar Bilimleri (2 2 3)
Genel kavramlar, bilgisayar organizasyonu ve kurulum parametreleri, algoritmalar, programlama dilleri ve veri yapıları (bir programlama dili; C/C++, Pascal, Deplhi, Fortran, Maple, Matlab, Mathematica veya Visual Basic dillerinden herhangi birinin tanıtımı), UNIX/Linux işletim sistemi, bilgisayar ağları.


IV. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)


BER 202 Psikomotor Gelişim ( 3 0 3 )
Öğrenme süreci ve öğrenme ile ilgili çalışmalar, beceri ve beceri türleri, bireysel ayrılıklar, algılama ve bellek, motor öğrenme modelleri; dönüt ve performanstaki önemi, reaksiyon zamanı ve karar verme mekanizmaları, dikkat ve insan performansı, performans becerilerinde duyuşsal destek, transfer, hız ve doğruluk ilkeleri, motivasyon gibi konulara yer verilmektedir.

BER 204 Dans Eğitimi ( 0 3 1 )
Çağdaş dansın ilkeleri doğrultusunda, temel hareket becerilerinin kazanımı, bu beceriler aracılığıyla duyguları yansıtmanın öğrenimi ve öğretimi konuları ele alınmaktadır.

BER 206 Eğitsel Oyunlar ( 0 3 1 )
Farklı Fiziksel özellik ve yaş gruplarına uygun olarak temel becerilerin kazanılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayabilecek çeşitli eğitsel oyunların uygulamalarının ve öğretiminin nasıl yapılması gerektiği konularına yer verilir.

BER 208 Tenis I ( 0 3 1 )
Tenis ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 210 Fitness I ( 0 3 1 )
Sporsal verimi oluşturmada önemli bir etmen olan kondisyonun kuramsal ve uygulama temellerine yönelik bilgilendirme ile genel ve spor dallarına yönelik kondisyon kazanılmasında araç-gereç kullanma bilgisi ile çalışma yöntemlerinin öğrenimi hedeflenmektedir.

BER 212 Masaj ( 0 3 1 )
Masajın tarihçesi, fizyolojik etkileri, endikasyon ve konrendikasyonları, masajda kullanılan malzemeler, temel maniplasyonlar, bandajlama ve taping konuları ele alınmaktadır.

BER 214 Engelliler için Spor ( 1 2 2 )
Özürlü insanların bireysel ve toplumsal varlığını oluşturmada araç olan sporsal etkinlikler ile ilgili genel bilgilendirme özürlülerde yapılan uygulamalarda kullanılan temel psiko-fizyolojik yöntem ve uygulama becerilerinin öğrenimi ele alınmaktadır.

BER 216 Genel İşletme ( 2 0 2 )
İşletmecilikle ilgili ilk bilgiler; bir iktisadi birim olarak işletme kavramı. İşletmenin kuruluşu; kuruluş yeri; işletmenin büyüklüğü ve hukuki yapılanma. İşletme fonksiyonları; yönetim, üretim, pazarlama, finans, personel , halkla ilişkiler ve diğer fonksiyonların ayrı ayrı ele alınarak incelenmesi. İşletmenin işleyişini yönetim görüş açısından değerlendirilmesi.

BER 218 Seçmeli Sporlar IV (BER 218 Kürek) (0 3 1 )
Kürek sporuna özgün kuramsal bilginin öğretimi, tekne sınıflarının tanıtımı, tempo, rota tutma ve ayarları ile kara çalışmalarının öğrenimi konuları ele alınmaktadır.

BER 218 Seçmeli Sporlar IV (BER 228 Okçuluk) (0 3 1 )
Okçuluk ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 218 Seçmeli Sporlar IV (BER 238 Plaj Voleybolu) (0 3 1 )
Plaj voleybolu tarihsel gelişimi ile genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 218 Seçmeli Sporlar IV (BER 248 Dalgıçlık II) (0 3 1 )
Dalgıçlık ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

YD 202 Sözel İletişim Becerileri ( 3 0 3 )
İngilizce seviyeye uygun diyalog çalışmaları yapma, yazılı sözlü anlatım, kelime dağarcığını geliştirme, bağ, edat zarf cinsinden kelimeleri konuşma içerisinde kullanma, fiillerde zaman kullanımı, sözel iletişim becerilerini geliştirme.

Aİ 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ( 2 0 2 )
Atatürk İlkeleri ve uygulanması, II. Dünya Savaşı ve sonrası gelişmeler, batıyla olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.

ENF 210 Web Sayfası Tasarımı (2 2 3 )
İnternet ve temel kavramlar, Web yazılımları ve kullanımları, HTML etiketleme yapısı, biçimlendirme ve grafik etiketleri, linkler, link etiketleri, tablo etiketleri, form etiketleri, çerçeveli sayfalar, Script’ler.
ENF 230 Çoklu Ortam Uygulamaları (2 2 3 )
Çoklu ortam uygulamaları ve gereksinimleri, çoklu ortam uygulamalarında kullanılan yazılımlar, programlama araçları, sunum araçları, basit etkileşimli yazılımlar, karmaşık etkileşimi yazılımlar, yazılı metinler, audio, video, veri türleri ve biçimleri, bilgisayar temelli animasyon, veri kodlama yöntemleri (Entropi, Kaynak, Hibrit; JPEG, MPEG, GIF, MHEG vb) ağlarda çoklu ortam ve gerekli ağ donanım birimleri, geniş alan ağları ağlarda kaynak yönetimi.
V. Yarı Yıl (Güz Dönemi)


BER 301 Rekreasyon Eğitimi I ( 1 2 2 )
Gelişim ve yaş gruplarına göre özellikleri, eğitim, öğrenme, öğretme, çocuk ve genç eğitimi, yetişkin eğitimi, değişik yaş gruplarına rekreaktif etkinliklerin öğretimi, öğretim yöntemleri konuları incelenmektedir.

BER 303 Animasyon ( 1 2 2 )
Tanım, kapsam, sınıflandırma, özellikleri, ile ilgili uygulama alanları, uluslar arası görünümü, boş zaman uygulamaları içindeki yeri, turizm sektörlüğü ile ilişkisi. Animasyon ve rekreasyon bütünlüğü içerisinde değerlendirme ile bu konudaki araştırma, çalışmalar.

BER 305 Fitness II ( 0 3 1 )
Sporsal verimi oluşturmada önemli bir etmen olan kondisyonun kuramsal ve uygulama temellerine yönelik bilgilendirme ve spor dallarına yönelik kondisyon kazanılmasında araç-gereç kullanma bilgisi ile çalışma yöntemlerinin öğrenimi hedeflenmektedir

BER 307 Kayak II ( 0 3 1 )
Kayak sporu "Alp Disiplini" branşlarında temel teknikler "Kar sabanı" dönüş tekniği, "Basit dönüş" tekniği, "Alıkomalı Dönüş" tekniği mekaniği ve teknik uygulaması, "Temel paralel dönüş" mekaniği ve teknik uygulaması, farklı eğime sahip pistlerde paralele dönüş teknik gelişimi,"Kısa Yarıçaplı Paralel Dönüş" mekaniği ve teknik uygulaması.

BER 309 Doğa Sporları ( 0 3 1 )
Kış kampçılığı ve doğa yürüyüşü, araç-gereç, kar türleri ve özellikleri, çığ ve oluşumu, karlı alanlarda barınak yapma, karlı zeminlerde tırmanış.

BER 311 Drama ( 1 2 2 )
Drama çalışmalarıyla yaşanmış bir olay, bir gazete haberi, fıkra, bir metin vb. bireyin yaşamına uygun biçimde canlandırılarak yaratıcı drama ortamıyla, iletişim kurma becerilerini sağlayabilme.

BER 313 Yönetim ve Organizasyon ( 3 0 3 )
Yönetim, organizasyon, yöneticilik, spor yöneticiliği ile ilgili temel kavramlar, yönetim biliminin ilke, teknik ve yöntemleri ışığında spor organizasyonlarının yapısının incelenmesi.

YD 301 Akademik Çalışma Becerileri ( 2 0 2 )
İngilizce akademik çalışmalara yararlı olabilecek örnek literatürleri tarama. Rekreasyon teknik terimlerinin öğrenilmesi ve akademik çalışmalarda kullanılması.

VI. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)

BER 302 Rekreasyon Eğitimi II ( 2 0 2 )
Rekreaktif etkinliklerde öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme, değişik ülkelerdeki rekreasyon eğitimi örnekleri, birey/bireyleri gözleme ve değerlendirme.
BER 304 Fiziksel Aktivite ve Sağlık ( 2 0 2 )
Fiziksel aktivite değerlendirme yöntemleri, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve herkes için spor, kronik hastalıklar ve metabolik hastalıklarda spor, spora katılımla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları ve önlenmesi gibi konular incelenmektedir.
BER 306 Gençlik Rehberliği ( 2 0 2 )
Genç ve gencin duygusal, toplumsal, bilişsel ve devinişsel özelliklerinin ele alındığı, buna göre gençlerin etkinliklere katılımı ve motivasyonun devamının sağlanması ile çalışmalara katılım ve rehberliğin nasıl yapılması konusunun kuramsal nitelikleri ele alınmaktadır.

BER 308 Tenis II ( 0 3 1 )
Çeşitli yaş gruplarında tenis öğretimi, organizasyon bilgisi ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır.

BER 310 Hentbol ( 0 3 1 )
Hentbol ile ilgili kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 312 Futbol ( 0 3 1 )
Futbol ile ilgili kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 314 Turizm Kaynakları ( 2 0 2 )
İlgili bölümün kur tanımı ile aynıdır.

BER 316 Tur Rehberliği Yönetimi ( 2 0 2 )
İlgili bölümün kur tanımı ile aynıdır.

BER 318 Ekoloji ve Çevre ( 2 2 3 )
İlgili bölümün kur tanımı ile aynıdır.

BER 320 Staj I (YAZ KURU) ( 0 3 1 )
Farklı yöre ve ortamlardaki rekreasyonel faaliyetlerin gözlenmesi ve bu faaliyetlerin işleyişinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi açısından nasıl ele alınması gerektiği konularına yer verilir.

BER 320 Staj I (YAZ KURU) (BER 320 Doğa Sporları) ( 0 3 1 )
Doğa sporları türleri, tarihçesi, sınıflama ve yaklaşımlar, doğal yaşamın özellikleri, doğa sporu ile ilgili coğrafi ve jeolojik bilgiler, doğal çevrenin korunması, doğada yaşamı sürdürme ve hareket tarzı, araç-gereç, kampçılık, yürüyüş ve tırmanış.

BER 320 Staj I (YAZ KURU) (BER 330 İzcilik) ( 0 3 1 )
Çocuk ve gencin okul dışında informal olarak eğitimini ele alır. Bireysel gelişim, toplumsal gelişim ve doğa sevgisini izcilik ilke ve yöntemleri doğrultusunda ele alınışı üzerinde durulur. Çocuk ve gençlere bu bağlamda liderliğin nasıl yapılacağının öğretimi ele alınır.

BER 320 Staj I (YAZ KURU) (BER 340 Akarsu Sporları) ( 0 3 1 )
Akarsu sporları ile ilgili temel bilgiler ve becerilerin öğretimi. Akarsu sporlarında alınması gereken güvenlik önlemleri ili ilgili bilgilerin öğretimi.

YD 302 Çeviri ( 2 0 2 )
İngilizce akademik çalışmalara yararlı olabilecek çeviriler yapabilme.

 

 

VII. Yarı Yıl (Güz Dönemi)


BER 401 Proje I ( 2 2 3 )
Rekreasyon ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, konuyla doğrudan ilgili olarak belirli bir alana özgü olarak yapılan inceleme ve araştırmanın proje olarak tartışılıp yazılı olarak sunulmasını içerir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 403 Kayak) (3 2 4 )
Kayak sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 413 Step-Aerobik) (3 2 4 )
Step-Aerobik ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 423 Yüzme) (3 2 4 )
Yüzme sporu ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 433 Tenis) (3 2 4 )
Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 443 Fitness) (3 2 4 )
Fitness ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 453 Su Sporları) (3 2 4 )
Su sporlarının kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 463 Doğa Sporları) (3 2 4 )
Doğa sporlarının kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 403 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 473 Hava Sporları) (3 2 4 )
Hava sporlarının kuramsal temellerine dayalı olarak temel bilgi, beceri ve emniyet tedbirlerinin öğretimi.

BER 405 Rekreasyon Özel Alan II (Seçmeli) (3 2 4 )

 

BER 407 Staj II ( 2 4 4 )
Farklı yöre ve ortamlardaki rekreasyonel faaliyetlerin gözlenmesi ve bu faaliyetlerin işleyişinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi açısından nasıl ele alınması gerektiği konularına yer verilir.


VIII. Yarı Yıl (Bahar Dönemi)


BER 402 Proje II ( 2 2 3 )
Rekreasyon ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, konuyla doğrudan ilgili olarak belirli bir alana özgü olarak yapılan inceleme ve araştırmanın proje olarak tartışılıp yazılı olarak sunulmasını içerir.

BER 404 Rekreasyon Özel Alan (Seçmeli) (BER 404 Kayak) (3 2 4 )
Kayak sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 404 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 414 Step-Aerobik) (3 2 4 )
Step-Aerobik ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 404 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 424 Yüzme) (3 2 4 )
Yüzme sporu ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 404 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 434 Tenis) (3 2 4 )
Tenis sporunun kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 404 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 444 Fitness) (3 2 4 )
Fitness ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 404 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 454 Su Sporları) (3 2 4 )
Su sporlarının kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

BER 404 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 464 Doğa Sporları) (3 2 4 )
Doğa sporlarının kuramsal temellerine dayalı olarak daha özgün bir bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak çalışma yöntemlerinin tanıtımı, yaş gruplarına uygun oyun formlarının öğretimi ve beceri gelişimini sağlayacak uygulamalara yer verilmektedir.

 

BER 404 Rekreasyon Özel Alan I (Seçmeli) (BER 474 Hava Sporları) (3 2 4 )
Hava sporlarının kuramsal temellerine dayalı olarak temel bilgi, beceri ve emniyet tedbirlerinin öğretimi.

BER 408 Staj III (YAZ KURU) ( 0 3 1 )
Farklı yöre ve ortamlardaki rekreasyonel faaliyetlerin gözlenmesi ve bu faaliyetlerin işleyişinin Spor Bilimleri ve Teknolojisi açısından nasıl ele alınması gerektiği konularına yer verilir.

BER 408 Staj III (YAZ KURU) (BER 408 Su Sporları) ( 0 3 1 )
Temel yelkenciliğe giriş ve tarihçe, yelkenli tekne tipleri ve sınıflamaları, asıl tekne ve yelken donanımları, yelkenli tekneyi seyir öncesi hazırlamada işlem basamakları, yelkenli teknenin yol alış mekaniği, yelkenli teknede alternatif manevralar, denizcilikte hava bilgisi ve rüzgar cetveli, denizcilik gelenekleri ve Uluslararası Denizcilik Tüzüğü. Rüzgar sörfü tip ve sınıflamaları, rüzgar sörfünde tekne ve yelken donanımları, rüzgar sörfünde seyir öncesi hazırlığı ve kara çalışmaları, rüzgar sörfünün yol alış mekaniği ve seyir tekneleri, sörf idaresi ve alternatif manevralar.

BER 408 Staj III (YAZ KURU) (BER 418 Kaya Tırmanışı) ( 0 3 1 )
Kaya tırmanışı türleri, tırmanmanın özellikleri, araç-gereç, ip birliği, serbest tırmanış, yapay tırmanış, iple iniş, duvar tırmanışları, tırmanış antrenmanı ve kurtarma konularının öğrenimi hedeflenmektedir.

BER 408 Staj III (YAZ KURU) (BER 428 Orientring) ( 0 3 1 )
Orientring ile ilgili genel kuramsal bilginin aktarımını, temel beceri ve tekniklerin tanıtımını ve öğretimini kapsamaktadır.

BER 408 Staj III (YAZ KURU) (BER 438 Yamaç Paraşütü) ( 0 3 1 )
Yamaç paraşütü ile ilgili temel bilgi ve becerilerin öğretilmesi. Yamaç paraşütü yaparken alınması gereken güvenlik önlemleri.

 

 

Okunma Sayısı : 5537 Son Okunma : 6.10.2015 10:04

Rekreasyon Bölümü/Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Adnan Menderes Üniversitesi