Akademik Birimler MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PROGRAMI GENEL TANITIM

GENEL TANITIM

 
 
 
 
MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PROGRAMI
Bölüm Başkanı:                  Öğr. Gör. Hakkı BABALIK
Tel:                                      256 441 36 63
Fax:                                      256 441 25 37
E-posta:                               İbrahim.cakir@adu.edu.tr
                                               kadir.erturk@adu.edu.tr
PROGRAM HAKKINDA
Mimari Dekoratif Sanatlar programı; Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci MYO bünyesinde, El Sanatları Bölümü adı altında 2009-2010 eğitim-öğretim yılında faaliyete girmiştir. Mimari Dekoratif Sanatlar programında dersler;  teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Mimari Dekoratif Sanatlar programı,  İç ve Dış Mimarinin bir kolu olan, Restorasyon alanını da içine alan bir programdır. Modern ve tarihi binaların Köşk, Saray, Cami gibi sanat eserlerinin mimari plana uygun olarak yapılacak olan onarım çalışmalarında, duvar süsleme işlerini gerçekleştiren, ressam, heykeltıraş, seramik sanatçısı, iç mimar ve restorasyon uzmanları ile usta ve işçiler arasında, işleyişi sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir yükseköğretim programıdır.
Programın amacı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, yapı dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarından sonra uygulamaya geçilmesi, hem yeni dekorasyon önerileri getirilirken, hem de sanat ve kültür varlıklarımız olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasıdır. Tarih, Sosyoloji ve Sanat ortaklıkları ile çalışabilen Mimari Dekoratif Sanatlar Programı ülkemizin açık alanlarından birisi olan “restorasyon” konusunu da içine almaktadır. Mezunlar “tekniker” unvanına sahip olurlar.
ÇALIŞMA ALANLARI 
Vakıflar,  Belediyeler ve İl Özel İdareleri
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve buralara bağlı müzeler ve kazılarda,
Milli Saraylar Genel Müdürlüğü' nde,
Koleksiyon erlerin yanında ya da serbest olarak çalışabilmektedirler
Seramik atölyeleri
Seramik ve cam fabrikaları
Dekorasyon atölyeleri
Tasarım ve grafik firmaları
Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü
DGS İLE GEÇİŞ YAPABİLECEK BÖLÜMLER
Mimari Dekoratif Sanatlar Programından mezun olan öğrenciler aşağıdaki bölümlere  dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabilme olanaklarına sahiptirler.
Çini
El Sanatları
Eski Çini Onarımları
Geleneksel Türk Sanatları
Geleneksel Türk El Sanatları
Seramik
Grafik
Fotoğraf
İç Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mimarlık
Tezhip
AKADEMİK KADRO
Tam Zamanlı Akademik Kadro
Öğr. Gör. H. İbrahim ÇAKIR
Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK
 
 
 
 
 
 
 
 
Dersin Adı:  Temel Sanat Eğitimi I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA101,102 1/2 2
Dersin Amacı:  Öğrencinin;  Temel sanat eğitimiyle yaratıcı güçlerini ortaya      koyup kendilerini  ifade edebilmesi,  doğadaki nesnelere ait gözlemler  yapabilmesi, estetik yetilerinin geliştirilmesi ,   çeşitli malzeme ve boyamama tekniklerini  deneyebilmesi, Temel sanat eğitiminin temel ilke kavram ve yöntemlerini kazandırılması, Temel sanat eğitiminde  geçen terim ve kavramların verilmesi  ,   temel tasarım öğeleri olan  nokta  çizgi  renk, form, doku,  ton değer elemanlarının  tasarımdaki yeri ve önemini kavratmak ve  temel  tasarım ilkelerini   zıtlık, uygunluk egemenlik, denge,ritim, şekil, zeminin  tasarımdaki  işlevlerini  iki ve üç boyutlu düzenleme ve  özgün kompozisyonlar  oluşturabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği: Aşağıda belirtilen "Sanatın Elemanları ve İlkeleri" ile ilgili teorik bilgiler verilir. Sanatın Elemanları: Nokta, Çizgi, Renk, Biçim, Form, Doku, Değer (Valör), Aralık (Espas). Sanatın İlkeleri: Denge, Ritm, Hareket, Zıtlık, Bütünlük, Vurgu, Örnek (Motif).
Önerilen Kaynaklar:
N. GÖKAYDIN, Temel Sanat Eğitimi, M.E.B. yayınları,  İstanbul 2002.
Y. BAYTEKİN BALCI- N. SAY, Temel Sanat Eğitimi, , YA-PA yayınları, İstanbul 2003.
H. ASLAN ODABAŞI, Grafikte Temel Tasarım, Yorum Sanat Yayınları, İstanbul 2002.

Dersin Adı:  Sanat Tarihi I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA103,104 2/0 2
Dersin Amacı:  Dünya sanatına ve kültürüne yön veren medeniyetleri en eskiden en yeniye doğru asırlar içinde etkiledikleri kültürler insanlığa bıraktıkları tarihi miras incelenmesi öğretilmesi
Dersin İçeriği: Dersin amacı, yaşadığımız coğrafyada ve dünyada kurulu kültürleri ve medeniyetleri etkileyen uygarlıkları öretilmesi  Mezopotamya , Hitit  Mısır,Roma,Helen,Bizans ve Osmanlı medeniyetlerin kültürel ve sanatsal gelişmeye etkilerinin öğretilmesi

Önerilen Kaynaklar:
Anadolu Medeniyetleri Müze Kitabı, 2002 …
Dünya Sanat Tarihi ,Adnan Turani,
AKURGAL, E.Anadolu Uygarlıkları,İstanbul, Ney yayınları İstanbul 1986
AKURGAL, E Hatti ve Hitit Uygarlıkları Yaşar Eğitim ve kültür vakfı İzmir 1985
BOARDMAN, John, Greek Art, London.1987

Dersin Adı:  Seramik Teknolojisi I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA105,106 2/1 3
Dersin Amacı:  Yapılarda yoğunlukla kullanım alanı bulan seramik malzemenin genel özellikleri üzerinde durularak, seramik teknolojisinin ve gerekliliği  hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: Seramik malzemenin tanımı, seramiğin sınıflandırılması, seramik hammaddeleri, hammaddelerin özellikleri, çamur hazırlama, şekillendirme, kurutma ve pişirme teknikleri ile ilgili kimyasal bilgilerin verilmesi, seramik teknolojisinin öğretilmesi.
Önerilen Kaynaklar:
M.H. TANIŞAN- Z. METE, Seramik Teknolojisi Ve Uygulaması, Söğüt, 1988
A. ARCASOY, Seramik Teknolojisi, Marmara Üniversitesi Yayın No:457
Ş.DOĞAN, Açıklamalı Seramik Teknolojisi, Birsen Yayınevi, İstanbul. F. İŞMAN, Seramik Teknolojisi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Teknik Yayınlar

Dersin Adı:  Alçı Şekillendirme ve Model I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA107,108 3/1 4
Dersin Amacı:  Alçı malzemenin endüstriyel ve sanatsal anlamda seri üretimdeki önemini vurgulayarak , mimaride süsleme tekniklerinde getirdiği kolaylaştırıcı çözümlerin öğretilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi.
Dersin İçeriği: Eğitim öğretimde alçı malzemesinin ve diğer yardımcı malzemeler ile alçının önemi, kullanım olanakları , alçıdan model tasarlama, alçı kalıp alma, Duvar panosu için geometrik motifler kullanılarak pano parçasının yapılması. Yapılan modelin tek yada çok  parçalı kalıp alma yönteminin gösterilmesi ile birlikte kalıp çeşitlerinin öğretilmesi. Üç boyutlu dekoratif eşyaların vazo, kalemlik, koku şişeleri gibi formların şekillendirilmesi ve  kalıp alma yöntemlerinin gösterilmesi..
Önerilen Kaynaklar: Hazırlanan ders notları, teknik çizim kitaplarNafız Göğüs,Çinicilik ve Seramik Teknik Resmi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1990, AnkaraYunus Yılmazer, Alçı Şekillendirme Model Kalıp Ve Seramik Döküm Teknikleri, 2008, İstanbul

Dersin Adı:  Duvar Süsleme Teknikleri I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA109,110 3/1 4
Dersin Amacı:  Temel tasarım kuralları doğrultusunda yüzey tasarımların istenilen teknik ve alana uygun bir biçimde oluşturularak duvar panoları ve diğer elemanların çeşitli şekillendirme yöntemleriyle oluşturularak bu çalışmaların uygulamalarının yapılması.
Dersin İçeriği: Mimaride dış ve iç mekan yaşam alanlarında genelde tercih edilen uygulandığı alanlara kimlik kazandıran duvar panolarının ve diğer aksesuarların üretim aşamaları, teknikleri, tasarlanması ve bu sürecin sonunda üretilen duvar süsleme elemanlarının üretilerek sonuçlandırılması hedeflenmiştir.
Önerilen Kaynaklar:
Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson, Jan Peterson,Çeviren:Sevim Çizer,
Encyclopedia of pottery techniques, Peter Cosentino The Complete Potters Companion, Tony Birks

Seramik hataları ve çözüm yöntemleri, Harry Fraser, Çeviren: Zeliha Mete & İlker Özkan
Ulusal Sanatçı web siteleri, çeşitli programlarda hazırlanmış tezler
Dersin Adı:  Teknik Resim
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA111 2/1 3
Dersin Amacı: Mimari dekorasyonda perspektife uygun  iç mekan ve dış mekana uygun çizim yapabilmeyi  amaçlar.
Dersin İçeriği: Perspektif algılama,  tek kaçışlı, çift kaçışlı ve üç kaçışlı perspektif, geometrik elamanlarla düzenleme mekânsal yorumlama
Önerilen Kaynaklar:
Hazırlanan ders notları, teknik çizim kitaplar
Nafız Göğüs, Çinicilik ve Seramik Teknik Resmi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1990, Ankara
Yunus Yılmazer, Alçı Şekillendirme Model Kalıp Ve Seramik Döküm Teknikleri, 2008, İstanbul
Dersin Adı:  Torna Şekillendirme I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 201,202 3/1 4
Dersin Amacı:  Seramik eğitiminin başlangıcını oluşturan bu ders; öğrenciye malzemeyi tanıtmak, temel eğitimini oluşturmak, onu malzemeyi teknik özellikleriyle düşünmeye yönelterek bir sonraki seramik derslerine hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: Torna şekillendirme dersi ile seramik bölümlerinde gösterilen çamur tornasında şekillendirmenin yapılış şeklini yöntemi, kullanılan malzemeler, özellikleri, uygulama biçimini öğrenim. çamur tornasında şekillendirme ile yapılabilir formların tanınması ve modüler pano yapımında seramik tornada çekilen formlarla düzenlemeler yapılması, öğrencinin kendisinin tasarladığı üç boyutlu formlar ile dekoratif süsleme öğesi oluşturmak.
Önerilen Kaynaklar:
Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson, Jan Peterson,Çeviren:Sevim Çizer,
The Encyclopedia of potterytechniques, Peter CosentinoThe Complete Potters Companion, TonyBirks
Ulusal Sanatçı web siteleri, çeşitli programlarda hazırlanmış tezler
Dersin Adı:  Model Kalıp Teknikleri I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 203,204 3/1 4
Dersin Amacı: Seramik şekillendirmede yardımcı malzemelerden biri olan alçı ile torna ve şablonla şekillendirme yöntemleriyle model hazırlama ve kalıp alma yöntemlerinin uygulamalı ve teorik olarak öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği: Alçı şekillendirme yöntemleri ile artı birim sistemden modüler pano yapımı için birim belirlemek ve birimin alçı ile şekillendirmesi rölyef etki kazandırılması. Hazırlanan birimin yada modülün çok parçalı kalıplama sisteminin öğretilmesi. Şablon yöntemi kullanılarak  farklı tasarımlarda tabak formlarının yapılması ve kalıplama aşamalarının yada kalıplama tekniğinin  öğretilmesi.. Alçı şekillendirme yöntemlerinden Şablon yöntemi kullanılarak  farklı tasarımlarda tabak formlarının yapılması ve kalıplama aşamalarının yada kalıplama tekniğinin  öğretilmesi.. alçı tornasında yapılabilecek seramik süs esyaşı formların şekillendirme yöntemi ve yapılan formun torna üzerinde yada diğer kalıplama yöntemleri ile kalıplanmasının öğretilmesi.

Önerilen Kaynaklar:
FRITH, Donald E.;MoldMakingForCeramics, Krause Publications, 1998
- MARTIN, Andrew; TheEssential Guide toMoldMaking& Slip Casting , Lark Books-2007
Yardımcı kaynaklar:
- ÇAM, İ.Alp; Seramik Üretiminde Alçı Model ve Kalıp Yapımı, KalıpProblemleri ve Çözümleri, DEÜ-SBE-Sanatta Yeterlik Tezi İzmir 2000
- PETERSON, Susan & Jan; Seramik Yapıyoruz- Karakalem Kitabevi
Dersin Adı:  Dekor Teknikleri  I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 205,206 2/2 3
Dersin Amacı:  Seramik eğitiminin başlangıcını oluşturan bu ders; öğrenciye malzemeyi tanıtmak, temel eğitimini oluşturmak, onu malzemeyi teknik özellikleriyle düşünmeye yönelterek bir sonraki seramik derslerine hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: Torna şekillendirme dersi ile seramik bölümlerinde gösterilen çamur tornasında şekillendirmenin yapılış şeklini yöntemi, kullanılan malzemeler, özellikleri, uygulama biçimini öğrenim. çamur tornasında şekillendirme ile yapılabilir formların tanınması ve modüler pano yapımında seramik tornada çekilen formlarla düzenlemeler yapılması, öğrencinin kendisinin tasarladığı üç boyutlu formlar ile dekoratif süsleme öğesi oluşturmak.
Önerilen Kaynaklar:
Seramik Yapıyoruz, Susan Peterson, Jan Peterson,Çeviren:Sevim Çizer,
The Encyclopedia of potterytechniques, Peter CosentinoThe Complete Potters Companion, TonyBirks
Ulusal Sanatçı web siteleri, çeşitli programlarda hazırlanmış tezler.
Dersin Adı:  Mimari Çini Tasarım ve Uygulamaları I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 207,210  3/1 4 2/2 3
Dersin Amacı:  Geleneksel Türk el sanatlarından olan çininin tarihi  gelişimi kullanılan teknikler, bezemeler, motifler ve üslupların mimaride kullanımlarının öğretilmesi. Deşen çıkarma fırça ile çini kap ve karolara uygulama yapılması ,bisküvi ve sırlı pişirimlerinin yapılması
Dersin İçeriği: Dersin amacı, öğrencilere Selçuklu ve Osmanlı dönemi İznik ve Kütahya çini sanatının inceliklerini öğreterek geleceğe taşıyarak hem kendilerine iş imkânları yaratmalı birde ülkemizi turistik ve kültürel amaçlı tanıtmalarında yardımcı olmalarını sağlamak dekorasyonda çininin mekanları dekore etmede katacağı artı değeri vurgulamak.
Önerilen Kaynaklar:
18.19. yüzyıl İznik Çinileri Kitabı
Sanat ve Seramik sanatı üzerine yazılmış yabancı ve Türk yayınları.
Temaya bağlı her türlü yazılı ve görsel eserler

Dersin Adı:  Bilgisayar Destekli Tasarım I II III
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 112 207,210  2/1 3
Dersin Amacı:  Bilgisayar destekli çizim programları ile öğrenciye 2 ve 3 boyutlu çizimleri yapabilme becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: Doğru, daire ve yay çizimi komutları, koordinat sistemleri, program ekranında ve çizim üzerinde yazı, görüntüleme komutları, köşe yuvarlatma ve pah kırma komutları, kısmi silme komutları, oluşturma komutları, ayna görüntüsü ve döndürme komutları, diğer çizim komutları ile temel veriler öğretilerek uygulamalar yaptırmak.
Önerilen Kaynaklar: NALBANT, M., AutoCad  2 Boyut 2000, İstanbul, Beta Basım  Yayın Dağıtım A.Ş., 1999./ GÖKALP, B., AutoCad 2000, İstanbul, Pusula Yayıncılık, 1999.
Dersin Adı:  Mitoloji
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 117 2/0 2
Dersin Amacı:  Türk ve Dünya Mitolojisi hakkında bilgi vermek, ülkemizdeki ören yerlerinin hangi mitolojik kahramanlara adanmış tapınaklar olduğunu öğretmek ve mitolojik sahnelerin içeriğini ve desenlerinin öğretilmesi. Öğrencilerin sanat eserlerindeki bu konu ve sahneleri doğru biçimde tanımasını sağlamak
Dersin İçeriği: Türk ve dünya mitolojisine genel bir bakıştan sonra yurdumuzun çeşitli ören yerlerindeki mitolojik kahramanları ve onlar adına yapılmış sanatsal eserlerin mitolojik hikayelerin öğretilmesi.
Önerilen Kaynaklar: Can Şefik, Yunan Mitolojisi, İnkılap Yayınevi, Istanbul, 1998
Cömert Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi, DEKİ yayınları, Istanbul 2008
Erhat Azra, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Yayınevi, Istanbul 1996
Hesiedos, İşler ve Günler, Sosyal Yayınları, İstanbul, 2010

Dersin Adı:  Alternatif Malzeme Bilgisi ve Uygulama Teknikleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 117 2/1 3
Dersin Amacı:  Bu dersle öğrenciye programın içeriği doğrultusunda dekoratif süsleme açısından kullanılacak farklı malzeme ve materyallerin tanıtımı ve bu malzemeler ile alternatif süsleme öğeleri objeleri üretmek ve ortaya koymaktır. her ne tür malzeme olursa olsun bu malzemelerin doğru kullanımı ile yeni tasarımlar ve ürünler ortaya çıkartmak amaçlanır.
Dersin İçeriği: Dekoratif süslemelerde el sanatlarında kullanılan her türlü malzemenin kullanımı, seramik, ahşap , metal, ve çeşitli katı malzemelerin çeşitli yöntemlerle 2 boyutlu yada 3 boyutlu yeni tasarımlar ve ürünlerin yapılmasında kullanılmasıdır.

Dersin Adı:  Dekoratif Taş İşlemeciliği I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 117 2/1 3
Dersin Amacı:  Mesleki yüksek öğrenim gören öğrencinin, dekoratif taşların kırılım ve dilinim yönlerini öğrenip bu doğrultuda araştırma ve tasarım yapmak suretiyle  taşlardan  dekoratif amaçlı obje işlemesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Bu derste  taşlarla dekoratif obje ve süs eşyası yapımı ve teknikleri anlatılmaktadır
Önerilen Kaynaklar:
Mücevher taşı işleme atölyesi ve ekipmanları(elmas diskler, zımpara tozları, işaretleme kalemleri, şablonlar, droplar, sabitleyiciler, freze motoru, elmas freze uçları).
Dersin Adı:  Dekoratif Taş İşlemeciliği I II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat/Uygulama Saati AKTS
1 MDA 117 2/1 3
Dersin Amacı:  Mesleki yüksek öğrenim gören öğrencinin, dekoratif taşların kırılım ve dilinim yönlerini öğrenip bu doğrultuda araştırma ve tasarım yapmak suretiyle  taşlardan  dekoratif amaçlı obje işlemesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Bu derste  taşlarla dekoratif obje ve süs eşyası yapımı ve teknikleri anlatılmaktadır
Önerilen Kaynaklar:
Mücevher taşı işleme atölyesi ve ekipmanları(elmas diskler, zımpara tozları, işaretleme kalemleri, şablonlar, droplar, sabitleyiciler, freze motoru, elmas freze uçları).


Etkinlik Adı:             ‘’  Mezuniyet Sergisi ’’
Etkinlik Yeri:                Adnan Menderes Üniversitesi Kültür Merkezi
Etkinlik Tarihi:            3-5 Mayıs 2013
Etkinlik Sorumlusu:    Öğr. Gör. Halil İbrahim ÇAKIR,  Öğr. Gör.Zeynep UYARICI
3-5 mayıs 2013 tarihleri arasında mimari dekoratif sanatlar programı mezuniyet sergisi, üniversitemizin bahar şenlikleri kapsamında merkez kampüste  kültür merkezinde öğrencilerin yapmış olduğu seramik ve çini eserler ile açılmıştır.
Etkinlik Adı:             ‘’  Mezuniyet Sergisi ’’
Etkinlik Yeri:                Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu MYO
Etkinlik Tarihi:            17 Mayıs 2013
Etkinlik Sorumlusu:    Öğr. Gör. Halil İbrahim ÇAKIR,  Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK
17 Mayıs 2013 tarihinde Yüksekokulumuzun kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu mezuniyet günü, dönem içerisinde yapılan öğrenci çalışmaları sergilenmiştir.
Etkinlik Adı:             ‘’  Kütahya Altın Çini Fabrikası, Eskişehir  Teknik Gezi”
Etkinlik Yeri:                Kütahya – Eskişehir
Etkinlik Tarihi:            18 Nisan 2014
Etkinlik Sorumlusu:    Öğr. Gör. Halil İbrahim ÇAKIR,  Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK
18 Nisan 2014 tarihlerinde mimari dekoratif sanatlar programı öğrencileri Kütahya’da bulunan altın çini ve seramik fabrikasına teknik gezi düzenleyerek çini ve seramik üretim aşamalarını yerinde görme fırsatı bulmuştur. Devamında Eskişehir odun pazarı evlerinde bulunan cam işleme ve lüle taşı yapılan atölyeleri de ziyaret edilmiştir.
Etkinlik Adı:             ‘’  Mezuniyet Sergisi ’’
Etkinlik Yeri:                Adnan Menderes Üniversitesi Kültür Merkezi
Etkinlik Tarihi:            9 Mayıs 2014
Etkinlik Sorumlusu:    Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK  Öğr. Gör.Zeynep UYARICI
9 mayıs 2013 tarihleri arasında mimari dekoratif sanatlar programı mezuniyet sergisi, üniversitemizin bahar şenlikleri kapsamında merkez kampüste  kültür merkezinde öğrencilerin yapmış olduğu seramik ve çini eserler ile açılmıştır.
Etkinlik Adı:             ‘’  Mezuniyet Sergisi ’’
Etkinlik Yeri:                Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu MYO
Etkinlik Tarihi:            23 Mayıs 2014
Etkinlik Sorumlusu:    Öğr. Gör. Halil İbrahim ÇAKIR,  Öğr. Gör. Kadir ERTÜRK Öğr. Gör. Zeynep UYARICI
23 Mayıs 2013 tarihinde Yüksekokulumuzun kendi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğu mezuniyet günü, dönem içerisinde yapılan öğrenci çalışmaları sergilenmiştir

 


Okunma Sayısı : 1511 Son Okunma : 5.10.2015 03:11

GENEL TANITIM/Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu/Adnan Menderes Üniversitesi