ANA SAYFA
13 Ekim 2015 Salı  
Doç.Dr.

Hayriye Değer ORAL TOPLU

(A-0538)
Veteriner Fakültesi
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü / Zootekni Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
doral@adu.edu.tr
Yabancı Dil Bilgisi
Yabancı DilK.P.D.S.T.O.E.F.L.Ü.D.S.
İngilizce67-82.50
Akademik Özgeçmiş
Öğrenim DurumuÜniversite AdıBölüm AdıÜlkeMezuniyet Yılı
Doktoraİstanbul ÜniversitesiVeteriner FakültesiTürkiye2005
» Hakemli Dergi Makalesi
Toplu H.D.O. ,Nazlıgül A. ,Karaarslan S. ,Kaya M. ,Yağiz O. ,Effects of heat conditioning and diatary ascorbic acid supplemantation on growth performance, carcass and meat quality characteristics in heat stressed broilers ,Animal Health, Production and Hygiene ,2 ,2 ,221-227 ,2014 .
Toplu H.D.O. ,Göksoy E.Ö. ,Nazlıgül A. ,Effects of Slaughter Age and Gender on Carcass Characteristics of İndigenous Turkish Hairgoat Kids Reared Under an Extensive Production System ,Archiv Tierzucht ,56 ,8 ,75-88 ,2013 .
Toplu H.D.O. ,Nazlıgül A. ,Fıdan E.D. ,Effects of Different Force Molting Methods on Post Molt Performance, Egg Quality Characteristics and Heterophil-Lymphocyte Ratio in Denizli Chickens ,Animal Health Prod and Hyg ,2 ,2 ,221-227 ,2013 .
Toplu H.D.O. ,Göksoy E.Ö. ,Nazlıgül A. ,Kahraman T. ,Meat Quality Characteristics of Turkish İndigenous Hair Goat Kids Reared Under Traditional Extensive Production System: Effects of Slaughter Age and Gender ,Trop Anim Health Prod ,- ,45 ,1297-1304 ,2013 .
Bardakçıoğlu H.E. ,Sekkin S. ,Toplu H.D.O. ,Relationship between Some Teat and Body Measurements of Holstein Cows and Subclinical Mastitis and Milk Yield ,Journal of Animal and Veterinary Advances ,10 ,13 ,1735-1737 ,2011 .
Toplu H.D.O. ,Nazlıgül A. ,Denizli Tavuklarında Kuluçkalık Yumurtaların Depolama Süresi ve Depolama Öncesi Isıtılmasının Yumurta Ağırlık Kaybı, Kuluçka Sonuçları ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ,21 ,2 ,77-81 ,2010 .
Bardakçıoğlu H.E. ,Taşkın T. ,Yılmaz M. ,Toplu H.D.O. ,Koyun –Keçi Yetiştiriciliğinde İç Parazit Mücadelesinde Yeni Bir Yöntem (Famacha Kartı) ,Hasad Hayvancık Eylül-Ekim 2007,Yıl:23, Sayı 269 ,23 ,269 ,48-52 ,2008 .
Toplu H.D.O. ,Fıdan E.D. ,The Effect of Cage Stocking Density on Growth, Slaugthering and Carcass Characteristics of Japanese Quail (Coturnix Coturnix Japonica). ,Indian Veterinary Journal ,85 ,1083-1085 ,2008 .
Toplu H.D.O. ,Altınel A. ,Some Production Traits of Indigenous Hair Goats Bred under Extensive Conditions in Turkey. 1st Communication: Reproduction, Milk Yield and Hair Production Traits of Does. ,Archiv für Tierzucht ,51 ,5 ,498-506 ,2008 .
Toplu H.D.O. ,Altınel A. ,Some production traits of indigenous Hair goats bred under extensive conditions in Turkey. 2nd communication: viability and growth performances of kids. ,Archiv für Tierzucht ,51 ,5 ,507-514 ,2008 .
Toplu H.D.O. ,Fıdan E.D. ,Nazlıgül A. ,Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı ve Depolama Süresinin Kuluçka Özellikleri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri ,Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ,4 ,1 ,11-16 ,2007 .
Toplu H.D.O. ,Altınel A. ,Aydın İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Bazı Verim Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar ,İstanbul Üniversitesi VeterinerFakültesi Dergisi ,32 ,3 ,41-52 ,2006 .
Toplu H.D.O. ,Özcan M. ,Köpeklerde Agresyon ,Küçük Hayvan Veteriner Hekimliği Dergisi ,1 ,1 ,20-27 ,2003 .
Nazlıgül A. ,Bardakçıoğlu H.E. ,Türkyılmaz M.K. ,Cenan N. ,Toplu H.D.O. ,Japon bıldırcınlarında (coturnix coturnix japonica) yerleşim sıklığının yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yem tüketimine etkisi ,İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ,27 ,2 ,429-438 ,2001 .
» Yurtiçi Bildiri
Toplu H.D.O. ,Nazlıgül A. ,Aypak S.Ü. ,Karaarslan S. ,Kaya M. ,Aydınlatma Programı ve Erken Dönem Yem Kısıtlamasının Etlik Piliçlerde Performans, Karkas, Et Kalite Özellikleri ve Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkileri ,V. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi ,Poster ,29.05.2014 .
Toplu H.D.O. ,Göksoy E.Ö. ,Nazlıgül A. ,Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Kesim ve Karkas Özellikleri ,III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 15-17 Temmuz 2010, Afyon. ,Sözlü ,16.07.2010 .
Toplu H.D.O. ,Göksoy E.Ö. ,Nazlıgül A. ,Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Bazı Et Kalite Özellikleri ,III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 15-17 Temmuz 2010, Afyon. ,Sözlü ,16.07.2010 .
Yılmaz M. ,Bardakçıoğlu H.E. ,Taşkın T. ,Toplu H.D.O. ,Kıl Dokumacılığının Teknik ve Ekonomik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma ´´Aydın İli Bozdoğan İlçesi Örneği´´ ,5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Van ,Poster ,05/09/2007 .
Bardakçıoğlu H.E. ,Yılmaz M. ,Toplu H.D.O. ,Taşkın T. ,General Wiew of Small Ruminant Production in Aydin ,15th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Productiıon of Ruminants ,Poster ,15/05/2007 .
» Yurtdışı Bildiri
Toplu H.D.O. ,Nazlıgül A. ,Karaarslan S. ,Kaya M. ,Yağin O. ,Sıcak Stresi Altındaki Broylerlerde Erken Dönem Sıcağa Alıştırma ve Rasyona Askorbik asit İlevesinin Büyüme Performansı Karkas ve Et Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri ,VI th International Balkan Animal Conference ,Poster ,03.01.2013 .
Yılmaz M. ,Bardakçıoğlu H.E. ,Taşkın T. ,Toplu H.D.O. ,Altın T. ,A Study On Technique and Economic Traits of Hair Weaving Aydin -Bozdogan District Case Study ,III. Symposium of Livestock Production With İnternational Participation Ohrid, Macedonia ,Sunulu ,14/09/2007 .
Toplu H.D.O. ,Investigations on Some Production Traits of Native Hair Goats Bred under Extensive Conditions in Turkey: Reproduction, Milk Yield and Hair Production Traits of Does ,III. Symposium of Livestock Production with International Participation, Ohrid, Macedonia ,sözlü ,12/09/2007 .
Bardakçıoğlu H.E. ,Sekkin S. ,Toplu H.D.O. ,Relationship between some teat and body measurements of Holstein cows and subclinical mastitis and milk yield. ,III. Symposium of Livestock Production with International Participation, 12-14 September, Ohrid, Macedonia, 45-49. ,Oral presentation ,12/09/2007 .
Toplu N. ,Çetın S. ,Toplu H.D.O. ,Avcı H. ,Pathological findings and external egg quality traith in subclinical Newcastle disease of layer hybrids ,III Symposium of Livestock Production with International Participation ,sözlü ,13/08/2007 .
Bardakçıoğlu H.E. ,Yılmaz M. ,Toplu H.D.O. ,Taşkın T. ,General View of Small Ruminant Production in Aydın ,International Congress of Medıterranean Federatıon For Health And Productıon Of Rumınants. Kusadası- TURKEY ,poster ,15/05/2007 .
Nazlıgül A. ,Bardakçıoğlu H.E. ,Türkyılmaz M.K. ,Cenan N. ,Toplu H.D.O. ,The Effect of cage density on egg weight, egg production and feed consumption in Japanese quail ,II. Symposium of Livestock Production With International Participation. II. Symposium of Livestock Production With İnternational Participation. University "SS. Cyril and Methodius" İnstitute of Animal Science, Faculty of Agriculture. June 18-21 2003, Macedonia ,Poster .
» Doktora Tezi
Toplu H.D.O. ,Aydın İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar ,Zootekni ,Veteriner ,İstanbul Üniversitesi ,İstanbul ,Türkiye ,2005 .
» Araştırma
Toplu H.D.O. ,Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Kesim, Karkas ve Bazı et Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,VTF-002 ,03/08/2008 ,03/08/2009 .
Toplu H.D.O. ,Aydın İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Kıl Keçilerinin Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar ,Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu ,T-267/18062003 ,01/08/2003 ,15/06/2005 .
» Proje
Toplu H.D.O. ,Nazlıgül A. ,Karaarslan S. ,Aydınlatma Programı ve Erken Dönem Yem Kısıtlamasının Etlik Piliçlerde Performans, Karkas ve Et Kalite Özellikleri ile Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkileri ,ADÜ BAPB (VTF-12004) ,Aydın ,Türkiye .
Toplu H.D.O. ,Göksoy E.Ö. ,Nazlıgül A. ,Bardakçıoğlu H.E. ,Ekstansif koşullarda yetiştirilen kıl keçilerinin kesim, karkas ve et kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma ,ADÜ- BAP (VTF-08002) ,Aydın ,Türkiye ,03.04.2008 ,03.02.2010 .
[ Önceki Sayfaya Geri Dön ]
Veteriner Fakültesi/Adnan Menderes Üniversitesi