Kimya Bölümü 1992 yılında kurulmuştur. 2000-2001 akademik dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere beş anabilim dalı bulunmaktadır. Kimya öğretimi 4 yıllık lisans programında 1. ve 2. öğretim şeklinde yürütülmektedir. Kimya Bölümü'nde lisans öğretiminin yanı sıra Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı olarak yüksek lisans ve doktora öğretimi de yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü programlar Türkçedir. Anabilim dallarının her biri için araştırma laboratuvarı mevcut olup, Yüksek Lisans ve Doktora programları için yeterli araştırma imkanları bulunmaktadır. Bu anabilim dallarında çalışma grupları bağımsız ve işbirliği içerisinde çeşitli araştırma projelerini yürütmektedirler. 2007-2008 akademik yılında, 237 1. öğretim, 91 2. öğretim lisans öğrencisi olmak üzere 11 yüksek lisans, 12 doktora öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölümümüzde 3 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 11 araştırma görevlisi, ve 1 uzman görev yapmaktadır.